FERIE MED FÆLLESSKAB, NETVÆRK, LÆRING OG OPLEVELSER

FERIEMÅL

FAMILIERNE

Deltagerne er udpeget af de kommunale børneforvaltninger eller af krisecentre for voldsramte. Fælles for dem er, at de har indkomst på kontanthjælpsniveau, og mange har andre problemer forbundet med vold, fravær af netværk og psykisk sårbarhed. En del af børnene har adfærds- eller opmærksom-hedsforstyrrelser. 

               

For både børn og forældre er det vigtigt at få positive oplevelser. Erfaringer som de kan tage med tilbage og bruge til at løsne op for en fastlåst hjemmesituation. De professionelle og frivillige hjælpere handler aktivt for at understøtte netop denne effekt af opholdene.
BØRNENE OG DE UNGE

Børnene og de unge er ofte bekymrede for, hvordan deres mor eller far har det. Mange er meget stilfærdige og anonyme, mens andre er udadreagerende. Begge dele kan udfordre dem i deres forsøg på at knytte kontakt til jævnaldrende. Mange har en aktiv børnesag i deres kommune, hvor der er bekymring for deres fysiske eller psykiske trivsel. Enkelte børn er anbragt uden for hjemmet og ferieopholdet en mulighed for at have kontakt med mor/far.

FORÆLDRENE

Forældrene er på kontanthjælp eller en anden indtægt på samme niveau. Derfor har de ingen mulighed for at tage på ferie med deres børn. Ofte deltager mødre med store børn, som sjældent eller aldrig har været på ferie. I de seneste år har set en stigende andel nydanske kvinder.


Forældrene er udfordrede af forskellige ting, men fælles for dem er en trængt økonomi og ofte, at de har få eller ingen netværk. Flere har været udsat for vold i parforholdet og mange har lavt selvværd og social angst, som har spærret dem og deres børn inde i deres eget hjem. Forældrenes situation påvirker børnene i deres kontakt med andre.


Vi ser et voksende ønske fra forældrene om at få redskaber, der hjælper dem til at se sig selv som en ressource, og behov for værktøjer, der kan hjælpe deres børn videre med deres skole og i livet.  Dette er en paradigme skift i synet på forældreressourcen.


Her tilbyder forældrene sig selv som en ressource og beder om hjælp til at få den ”aktiveret”.

FERIEHUSE

Familierne bor i små feriehuse med udsyn til de øvrige familier, der deltager på lige fod og står med tilsvarende udfordringer. Det hjælper børn og forældre i at spejle sig ligeværdigt og finde støtte hos hinanden. Samværet med organiserede aktiviteter og pædagogiske støtte betyder, at forældrene får lettere ved at skabe kontakt, etablere netværk og hente inspiration.


Det er vigtigt for familierne at møde andre familier, vende små og store tanker med andre og deltage i et helt almindeligt ferieliv og møde andre helt almindelige familier.

FERIECENTRENE

Ferierne holdes i etablerede feriecentre og med besøg i eksempelvis Legoland eller Knuthenborg. Det giver børnene noget at fortælle om efter ferien. Nogle børn har aldrig været på ferie før og har måttet være tavse, når deres kammerater fortalte om deres oplevelser.


De velfungerende rammer betyder, at forældrene kan bruge deres energi på at være sammen med deres børn, fordi der er styr på det grundlæggende. Måltider, legeområde, indkøbsmuligheder er lige ved hånden.


For forældre, som har deltaget før, er det en fordel, at de kender stedet. Det er med til at skabe tryghed og give det overskud, der sætter dem i stand til at griber ud efter andre, indgå i fællesskaber og begynde at danne netværk.


Endelig er det en fordel, at feriestederne kender til os og vore deltagere, fordi forældre og børn bliver mødt ligeværdigt og måske med lidt større tolerance, end de ellers er vant til.

AKTIVITETER

Under ferieopholdene er der aktiviteter, der giver børne og voksne fælles oplevelser, som en tur i vandland eller besøg i Legoland. Der er tilrettelagt mindre aktiviteter, som gør det lettere for forældre og børn at skabe kontakt med hinanden. Aktiviteterne matcher den konkrete gruppe børn og forældre. Der kan være større, planlagte ture eller legeaktiviteter, som først kan sættes i søen, når deltagerne er samlet og kendt. Medarbejderne og de frivillige har et stort register at spille på, som hjælper forældre og børn med hurtigt at falde til og opleve sig godt tilpas. 

ERFARINGSOPSAMLING OG VIDENDELING

Alle forældre bliver hjulpet til at udfylde et elektronisk spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Herud over bliver de opfordret til at opsamle deres erfaringer i et spørgeskema, som hjælper dem med at få øje på succeser og positive oplevelser. Dette skema er udviklet og testet over nogle år.En del forældre tager desuden imod et tilbud om en coachende samtale med en medarbejder. En gruppe af forældre får også mulighed for at teste sig selv via persontype test. Nogle år arrangerer vi opfølgningsture, hvor familierne kan bygge videre på en tidligere kontakt og individuelle erfaringer. 


MEDARBEJDERE

Forældre og børn står ofte med alvorlige sociale og psykiske udfordringer, hvor de har brug for at blive mødt af medarbejdere med solide pædagogiske kompetencer. Medarbejdere, der kender til vanskeligheder som angst, vold, depression eller social isolation.


Forældrene oplever, at de professionelle skaber en tryghed, der sætter dem i stand til at gribe mulighederne for en aktiv ferie og for at bevæge sig ud i mødet med andre.


Kernen i medarbejdergruppen er professionelle ledere/pædagoger med lang erfaring i at møde mennesker i en vanskelig livssituation. Flere har deltaget i mange år, og alle har stærke kompetencer til at hjælpe forældre og børn. Det er med til at sikre et godt ferieophold og hjælper deltagerne i efterfølgende at holde fast i positive og fremadrettede beslutninger.


Medarbejderne har trænet færdigheder i at hjælpe børn og forældre i at skabe kontakt til andre og i at tackle vanskelige udfordringer, selv når det måtte ske midt om natten.

FRIVILLIGE

Vi får hjælp fra tre forskellige slags frivillige:

Lokale frivillige, som arrangerer konkrete aktiviteter som fodboldturnering eller svømmetræning. Frivillige, der hjælper med at få alt til glide og måske selv har deltaget i ferierne sammen med deres forældre. Vi har også pædagog- eller socialrådgiverstuderende, som gerne vil træne og udvikle deres kompetencer.© 2019 HUSMODERFERIE - ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

HUSMODERFERIE ER GDPR-COMPLIANT - PERSONDATAPOLITIK

BANK: SYDBANK - KONTONR: 6737 - 0000 149 444"IMAGES USED ARE UNDER SHUTTERSTOCK BASIC LICENSE"